B4mbo

42 teksty – auto­rem jest B4mbo.

Prze­jadłam się twoimi kłamstwami. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 21 września 2010, 19:00

W lus­trza­nym od­bi­ciu uj­rzeć sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2010, 21:09

Ścieżka to coś, to tworzyłeś idąc. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 sierpnia 2010, 21:56

Głos pew­ne­go człowieka jest echem me­go serca. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 26 sierpnia 2010, 12:36

Nie­czys­ta gra to nie zaw­sze część dob­rej strategii. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 sierpnia 2010, 20:47

Nie ważne ile się ma, jeśli ni­komu na To­bie nie zależy. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 lipca 2010, 20:25

Szczęście przyj­dzie z cza­sem, pocze­kaj na swoją kolej. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 lipca 2010, 11:49

Łat­wiej jest znieść ból, jeśli ktoś obok też cierpi. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 lipca 2010, 15:42

Nie za­dawaj py­tań jeśli nie chcesz usłyszeć odpowiedzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2010, 21:56

I do­piero czując na ple­cach od­dech śmier­ci wy­korzys­tu­jesz życie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 lipca 2010, 09:11
B4mbo

Cytaty

Zeszyty
  • Bla Bla! Dobre! – I założyła czar­ne jak smoła oku­lary, by nie widzieć barw świata i ra­dości. Pogrążyła się w smut­ku.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność